نمایش دادن همه 24 نتیجه

ظرف خورشتخوری آلومینیومی پارسه

ظرف چیپس و پنیر آلومینیومی پارسه

ظرف تک پرسی آلومینیومی پارسه

485,000 تومان

ظرف تک پرسی آلومینیومی پارسه

دیس کبابی آلومینیومی پارسه سایز کوچک

دیس کبابی آلومینیومی پارسه سایز بزرگ

بشقاب گرد آلومینیومی پارسه

ظرف تک پرسی آلومینیومی پارسه

ظرف تک پرسی آلومینیومی پارسه

دیس کوچک آلومینیومی پارسه (با درب)

دیس کباب آلومینیومی پارسه (سنگین)

دیس کباب آلومینیومی پارسه (سبک)

دیس کباب آلومینیومی دو خانه پارسه

دیس بزرگ آلومینیومی پارسه (با درب)

ظرف خورشتی آلومینیومی کوچک با درب پارسه

دیس آلومینیومی کوچک پارسه

ظرف تک پرسی آلومینیومی پارسه

ظرف دو پرس آلومینیومی پارسه

ظرف هواپیمایی آلومینیومی پارسه

ظرف یک و نیم پرسی آلومینیومی پارسه

ظرف خورشتخوری آلومینیومی پارسه سایز بزرگ

ظرف آلومینیومی دو پرسی با درب پارسه

ظرف آلومینیومی دوخانه پارسه سایز بزرگ

ظرف آلومینیومی سه خانه پارسه سایز کوچک