نمایش 1–28 از 51 نتیجه

کاسه هتلی تقدیس سایز 23

898,000 تومان

پاستا خوری درب دار هتلی تقدیس

818,000 تومان

وارمر قوری چهارنفره هتلی تقدیس

268,000 تومان

قوری چهار نفره هتلی تقدیس

726,000 تومان

کاسه هتلی تقدیس سایز 28

621,000 تومان

رولت خوری هتلی تقدیس سایز 40

964,000 تومان

سماق پاش هتلی تقدیس

2,693,000 تومان

زیرفنجان چای هتلی تقدیس

686,000 تومان

فنجان چای (بزرگ) هتلی تقدیس

766,000 تومان

کاسه سوپ نیک بدون دسته هتلی تقدیس (24 سانتيمتر)

825,000 تومان

کاسه سوپ نیک بدون دسته هتلی تقدیس (16 سانتيمتر)

855,000 تومان

کاسه سوپ نیک هتلی تقدیس سایز 12

652,000 تومان

کاسه سوپ نیک هتلی تقدیس سایز 10

581,000 تومان

کاسه هتلی تقدیس سایز 32

625,000 تومان

بشقاب تخت (میوه خوری تک نفره) هتلی تقدیس سایز 21

702,000 تومان

وارمر قوری دو نفره هتلی تقدیس

337,000 تومان

نمکپاش هتلی تقدیس

2,693,000 تومان

بشقاب گود (خورشت خوری) هتلی تقدیس سایز 23

898,000 تومان

بشقاب گود هتلی تقدیس سایز 21

739,000 تومان

قوری دو نفره هتلی تقدیس

931,000 تومان

قندان با درب هتلی تقدیس

634,000 تومان

شیر خوری هتلی تقدیس

898,000 تومان

سوپ خوری گرد درب دار هتلی تقدیس

598,000 تومان

رولت خوری هتلی تقدیس سایز 60

1,832,000 تومان

رولت خوری هتلی تقدیس سایز 50

960,000 تومان

زیرسیگاری هتلی تقدیس

345,000 تومان

رولت خوری هتلی تقدیس سایز 30

1,610,000 تومان

دیس ماهی هتلی تقدیس سایز 45

1,478,000 تومان

چینی تقدیس